Skuleskogens nationalpark

Skuleskogens nationalpark.

Projekt:
Skuleskogens nationalpark
Ort:
Skuleskogens nationalpark
Uppdragsgivare: 
Länsstyrelsen Västernorrlands län. Naturvårdsverket
Byggnadsår:
2010

Första pris i inbjuden arkitekttävling anordnad 2007 av Länsstyrelsen i samarbete med Naturvårdsverket. Förslaget utarbetades i samarbete med Formverkstan arkitekter. Tre nationalparksentréer med servicebyggnader, utomhusutställningar, samlingsplatser med eldstäder, bänkar och förråd har färdigställts under 2009‐2010. Byggnaderna har fått stor uppmärksamhet lokalt och internationellt. Under 2010 har de visats på Arkitekturmuseet och Arkitekturbiennalen i Venedig.

Förslaget innehåller en verktygslåda med lösningar för olika funktioner. Besökaren möts av en entréplattform med en bågformad vindskyddande skärmvägg där eldstaden är i centrum. I servicebyggnaden finns sopsortering, torrtoaletter och handfat där man kan tvätta sig med uppsamlat regnvatten. Mot norr finns utställningsplanscher som skyddas mot sol och regn. I söder sittbänkar under tak. Vedförråd och kompletterande fasta möbler där ”guidestenen” intill eldstaden används både som avställningsyta och podium. Utsiktsplats försedd med säkerhetsräcken och fasta bänkar. Ramper som underlättar för rörelsehindrade och minskar markslitaget.

Arkitekt: AJ Landskap & Per Liedner (Formverkstan arkitekter AB)