Om oss

En omtänksam arkitektur

Vi tror på en omtänksam arkitektur där god design och väl fungerande lösningar ger hållbara och välkomnande livsrum för människor. Vi utformar stadsrum och landskap som främjar sociala möten, rekreation, avkoppling och som uppmuntrar till lek och rörelse. Brukarna av våra gestaltade miljöer ska känna sig inkluderade och välkomna.

Omtanke genomsyrar vårt sätt att arbeta. Vi arbetar tillsammans, har högt i tak och månar om delaktighet, stolthet och engagemang. Det kreativa och utforskande arbetet värderas högt och tillsammans med våra uppdragsgivare vill vi skapa en arkitektur med hög konstnärlig och funktionell verkshöjd. Analyser av ett landskap eller stadens mellanrum och värden resulterar i omsorgsfullt gestaltade platser från helhet ned till minsta detalj. I varje uppdrag strävar vi efter att vara modiga och att samtidigt lyfta fram det specifika och unika med en plats.

En omtänksam arkitektur innebär för oss att vi väljer genomtänkta lösningar som tar hänsyn till miljö och klimat och att våra uppdrag ska ge minimal eller positiv miljö- och klimatpåverkan. Genom medvetna val av system och processer, material, vegetation samt teknik- och dagvattenlösningar gör vi skillnad och skapar mervärden.

Vår verksamhet

AJ Landskap är ett landskapsarkitektkontor med inriktning på planering och gestaltning av stads- och naturlandskap i utveckling.

Genom vårt engagemang, vår erfarenhet och vår kunskap tar vi ansvar för att tolka varje kunds specifika behov och ta tillvara möjligheterna på varje plats. Vi arbetar från tidiga utrednings- och programarbeten till projektering och bygguppföljning och våra uppdrag spänner från översiktliga planarbeten till utformning av stadsrum och bostadsmiljöer. Tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartners processas kreativa idéer och tekniska lösningar fram, nytänkande i balans med beprövade. Vi strävar efter att skapa hållbara livsmiljöer med mervärden för både brukare och uppdragsgivare.

AJ Landskap grundades 1992 och består idag av 22 medarbetare på kontoret som ligger i Stockholm. Företagsledning och ägare består av Anders Jönsson (VD), Anna Englund, Brita Holmberg och Jenny Svensson.

Vi arbetar aktivt med vårt kvalitets- och miljöledningssystem och är diplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas samt Svensk Miljöbas.

Länkar till våra policydokument
Verksamhetspolicy
Integritetspolicy
Generella villkor för underkonsulter