Henriksdalshamnen, Stockholm

Henriksdalshamnen.

Projekt:
Henriksdalshamnen
Ort:
Hammarby Sjöstad. Stockholm
Uppdragsgivare: 
Exploateringskontoret Stockholm stad
Byggnadsår:
2014

År 2005 började arbetet med att omvandla Henriksdalshamnen, då ett brokigt småindustri-område med stränder kantade av vassruggar och slitna betongkajer, till en ny attraktiv stadsdel med verksamheter och drygt 800 lägenheter. AJ Landskap har ansvarat för gestaltning och projektering av alla offentliga ytor; platser, stråk, kajer, torg, huvudgata och park.

Ambitionen har varit att skapa levande stadsrum,  parker,  stråk och platser längs kajer och gator och att ta tillvara det goda syd- och västvända läget mot Hammarby sjö och Hammarbykanalen.

PROMENADSTRÅK, KAJER OCH HAMNTORG
Längs vattnet löper promenadstråket. Dess karaktär förändras från bryggor mellan vassruggar, förbi båtplatser och sydvända sittgradänger, till färjeläget, kajer och uteserveringar i urban miljö. Kajpromenaden avslutas med en ny stadsdelspark, Anders Franzéns park, på Danviksklippans sydsluttning. Kajerna är utförda i platsgjuten borstad betong med skoning av rosttrögt stål.  De är uppdelade i zoner med band av smågatsten som markerar köryta, gångstråk och möbleringszon.  Biltrafik är tillåten på kajerna, men sker på de gåendes villkor.  Böljande soldäck och gradängtrappor av trä finns i de bästa lägena. Avkörningsskydd i vågformer i rosttrögt stål. Vid hamntorget, Jan Inghes torg, mitt i bostadsområdet, finns caféer, restauranger och småbåtsplatser vilket bidrar till att ge platsen liv och rörelse. Träd och platsgjutna böljande gradänger ger skugga och sittplatser med utsikt över vattnet.

HENRIKSDALSALLÉN
Områdets centrala gata, Henriksdalsallén, utgår ifrån hamntorget och bildar en bred axel mot Danvikstull med mönstersatt gatsten, spektakulära planteringar och lekfull, skulptural utsmyckning. Henriksdalsallén är utformad som en gångfartsgata och är i första hand ett publikt stråk och i andra hand en gata. Gatan skall upplevas mer som en långsträckt torgyta som sträcker sig mellan husen än som en gata, vilket poängteras genom materialval och måttsättning. Körytor, vistelse- och gångytor är belagd med smågatsten för att hålla nere fordonens hastighet. Tillgängliga stråk i platsgjuten betong och flammad gatsten.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik