Skeppsholmen kajer, Stockholm

Upprustning av kajer i historisk miljö

Projekt:
Skeppsholmen kajer
Ort:
Stockholm
Uppdragsgivare: 
Statens fastighetsverk
Byggnadsår:
2021

På Skeppsholmen består strandlinjen ungefär till hälften av stenkaj och till hälften av träkaj. AJ Landskap har i sitt uppdrag som husarkitekt och förvalt­ningsstöd för mark och infrastruktur jobbat med upprustning av träkajerna.

Projektet omfattar konstruktion av kaj med stora schakter innanför kajen för skoning och ledningsomläggning. Schakterna har inneburit såväl överraskningar som utmaningar, med upptäckten av skeppet Vasas systerskepp Scepter och omfattande schakter i omedelbar närhet till stora lindar.

De nya ka­jerna ger bättre tillgänglighet, fler sittplatser och bättre belysning. Kajens synliga delar byggs med kärnvirke av furu, belysning är tidlös och funktionell och bänkar och övrig utrustning är vald för att passa in i den robusta kajmiljön

Foto: Kasper Dudzik