Kanontorget, Norrköping

Kanontorget – startskottet för den nya stadsdelen Inre hamnen.

Projekt:
Kanontorget, Inre hamnen
Ort:
Norrköping
Uppdragsgivare: 
Norrköpings kommun
Byggnadsår:
2021
Samarbetspartners:
Geosigma (VA), ÅF Lighting (belysning och el), Norkonsult (trafik), Ramboll (teknisk beskrivning)

Kanontorgets hamnkaraktär och industriella arv ska föras vidare in i den nya stadsdelen genom bevarade av befintliga strukturer och återbruk av befintliga material. Tillsammans med nya element och gröna tillägg ska en variation i karaktär skapas genom området. Kanontorgets parkdel blir en grönskande entré till den nya stadsdelen från centrala Norrköping sett och är den första delen i Inre hamnen som byggs. I december 2019 invigdes den första etappen.

Inre hamnen är den yttre delen av Norrköpings historiskt sett viktiga vattenrum längs Motala ström. Hamnen är en ruff och funktionsstyrd miljö starkt präglad av transporter och aktivitet. Kanontorget var under lång tid upplagsplats för kanoner från Finspångs bruk och området kring Andreas kvarn har fram till idag varit en plats för spannmålshantering. I det nya utvecklingsområdet planerar Norrköpings kommun för en blandning av bostäder och arbetsplatser, rekreation och kultur, en småbåtshamn, ett bad och nya kanaler.

Kanontorgets parkdel som ligger närmast Norrköpings centrala delar ska koppla samman den befintliga staden med den nya stadsdelen och kajmiljön på ett tryggt, orienterbart och tillgängligt sätt och samtidigt fungera som en grön entré med en egen identitet till området. Genom parken leder ett gångstråk likt ett pärlband av ytor som letar sig ner mellan träden och perennplanteringarna och vidare ut på hamnplanen. Målsättningen är att denna del ska ge en sinnlig och välkomnande parkupplevelse.

Kanontorgets gröna del innehåller ett stort antal värdefulla befintliga träd som har bevarats och fått vara styrande under gestaltningen. Den gröna miljön har kompletterats med ytterligare träd och buskträd, planteringar med buskar och perenner och blomsterlök för att gynna den biologiska mångfalden och förstärka årstidsvariationen.

 

Uppdraget innebar att K-märkta byggnader som Andreas kvarn med sitt transportband, kranar och master skulle bevaras och har integrerats i gestaltningen av torget och parken. Befintliga material och element från Inre hamnen som har tagits tillvara har testats i gestaltningen. Trappan mellan Packhusgatan och Kanontorget som nu är byggd består bland annat av återbrukade grundstenar av granit från en gasklocka som tidigare fanns en bit längre bort i Inre hamnen. Stenblocken tvättades, mättes in och numrerades för att senare användas i markentreprenaden. Gatsten återanvänds och järnvägsräls får ligga kvar.

Kanontorgets hamnplan ska kunna fungera som evenemangsyta och för uteserveringar i anslutning till Andreas kvarn. Det promenadstråk som ska löpa längs kajen genom hela Inre hamnen får en viktig funktion och kantas av såväl nya sittplatser som en bevarad kran på ny plats, befintligt transportband och fackverksstolpar med belysning.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik