Torsplan, Stockholm

Publika mötesplatser med luftig grönska vid Stockholms nya landmärken, Norra Tornen, i Hagastaden.

Projekt:
Torsplan
Ort:
Hagastaden, Stockholm
Area:
3 500 m2
Uppdragsgivare: 
Exploateringskontoret, Stockholm Stad
År:
Programhandling 2014, projektering Finplanering 2017-2018
Färdigställande torgytor vid östra tornet (Kv. Innovationen) våren 2019, västra tornet (Kv. Helix) beräknat 2020

Torsplans torgytor vid Norra tornen ingår som en del stadsutvecklingsprojektet Hagastaden i gränsen mellan Stockholm och Solna. Målsättningen är att det gamla industriområdet ska omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel med bostäder, arbetsplatser och ett centrum för biovetenskaplig forskning.

Två mindre torgytor skapas kring Norra tornen, kv. Innovationen och kv. Helix. Torgen och byggnaderna är åtskilda av Torsgatan. Platserna kommer att vara en målpunkt och mötesplats i stadsdelen.

Torgytorna ges en enhetlig karaktär med en hållbar naturstensbeläggning och en skir, luftig grönska av träd. Naturstenens ytbehandling varieras; flammade hällar kombineras med krysshamrade, för att ge en livfull yta i med- och motljus. Träden, främst Gleditzia (korstörne), är placerade oregelbundet kring de höga byggnaderna och ska ge en upplevelse av intim skala och rumslighet. Möbleringen utgörs av generösa sittmöbler och cykelparkering. På torgytorna ryms även uteserveringar under den varma årstiden. Även belysningen bidrar till torgytornas karaktär och som förstärker upplevelsen av platserna kvälls- och nattetid.

Arkitekt: AJ Landskap 
Byggherre: Oscar Properties/OMA