79&Park, Stockholm

Ett unikt möte mellan park och stad.

Projekt:
79&Park
Ort:
Gärdet, Stockholm
Uppdragsgivare:
Oscar Properties
Skede:
Gestaltning och projektering (SH-BH), Tak och innergård
År:
2015-2018
Pris:
Scandinavian Green Roof Award 2018 – 2. Plats

79&park ligger vid nordöstra sidan av Gärdet. Här möts Östermalm, Frihamnen och Nationalstadsparken. Kvarteret är ett unikt bostadsprojekt i Stockholm där byggnad och växtlighet bildar en harmonisk helhet. Genom sitt upptrappande taklandskap och dess varierande planteringar blir taklandskapet en stiliserad del av den omgivande naturen och en naturlig förlängning av Gärdet.

Huset är uppbyggt av ”pixlar” med grundmåtten 3,6 x 3,6 m som avslutas med gröna tak och takterrasser, alla på individuella höjder. Bostadsterrasserna bjuder på en fantastisk utsikt över Gärdet samtidigt som uteplatserna ligger inbäddade i växtlighet.

Växterna är noggrant valda så att de ska tåla värme, vind och torka. Växtsamhällen har sammanställts så att pixlarna har en lång blomstringssäsong med en stor färgvariation året runt. På så sätt genererar detta både en struktur och mat för insekter och fåglar samtidigt som det bidrar till en estetisk upplevelse. De boende kan på nära håll följa och uppleva årstidens växlingar.

De tjugofem träden på taket är ett av byggnadens signum. För att träden ska kunna trivas har man i ett tidigt skede tillsammans med Stångby plantskola handplockat särskilda trädsorter. Dels för att de ska passa in estetiskt på det unika taket men framförallt för att de ska kunna klara de extrema växtförhållanden som råder på platsen. En ny typ av förstärkt rotsystem säkerställer att träden är stabilt fixerade.

Den offentliga innergården följer pixelkonceptet. Här finns det sittplatser bland stora planteringar med träd, perenner och prydnadsgräs samt en förskolegård som ligger inbäddad i grönskan. Sammanhängande växtbäddar säkerställer att träden får tillräcklig med utrymme så att de med tiden kan skapa en lummig och rofylld karaktär.

Landskapsarkitekter: AJ Landskap 
Arkitekter hus: Bjarke Ingels Group