Båtklubben, Stockholm

Kv Båtklubben, ett lapptäcke av rik och varierande grönska.

Projekt:
Kv Båtklubben
Ort:
Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Uppdragsgivare:
Skanska, AB Svenska Bostäder, Järntorget, AB Familjebostäder, AB Borätt/JM
Byggnadsår:
2011–2013

Kv Båtklubben är ett storgårdskvarter med flera olika fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som gemensamt delar en stor grönskande bostadsgård och fem små torgytor till bostadsentréerna. Kvarteret ligger i Hammarby sjöstads östra del, Henriksdalshamnen, i anlutning till Hammarby sjö.

I uppdraget med att skapa en gemensam bostadsgård för de fem fastigheterna låg utmaningen i att skapa ett socialt rum utan sammanhållande fasader kring kvarteret, nivåskillnader inne gården och med ett för allmänheten öppet gångstråk rakt över gården. Lösningen blev att skapa ett karaktärsfullt golv av ”rutor” i olika storlekar, som ett stort lapptäcke, där funktioner och platser kunde inordnas i systemet.

Gårdens lapptäcke är rik på varierande grönska och effektfulla planteringar. Det finns utsiktsplatser mot vattnet och platser med öppna gräsytor och ytor för lek för de mindre barnen. För att undvika höga stödmurar med räcken inne på gården tas nivåskillnaderna upp i små steg av kanter av rosttrögt stål. Planteringarna har olika karaktär för att skapa en tydlig variation under året.

De fem små torgytorna vid entreérna till bostäderna fungerar som mötesplatser och är individuellt utformade med vackra stenbeläggningar, karaktärsfulla träd och effektfull belysning.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap
Typ av projekt: Programskede och projektering Finplanering Area: Bostadsgård ca 6 000 m2
 År: Programhandling 2007, Projektering Finplanering mark år 2011. Färdigbyggt 2013 Samarbetspartners: Arkitekter: White Arkitekter, AIX Arkitekter, Erseus Arktekter, BAU Byrån för Arkitektur och Urbanism, Herhammer arkitekter Belysning: K-konsult Yttre VA: Nova markkonsult