Stortorget, Gävle

Stortorget Gävle.

Projekt:
Stortorget
Ort:
Gävle
Uppdragsgivare: 
Gävle kommun
Byggnadsår:
2011
Priser:
Siennapriset 2011 & Stenpriset 2013

Stortorget är ett resultat av en inbjuden tävling 2006. AJ Landskap vann då 1:a pris för Stortoget, delar av Nygatan och två anslutande gator i samarbete med Koinberg Landskapsarkitekter. Efter detta fortsatt uppdrag, program och projektering av bygghandling/generalentreprenad med beläggningsplan och detaljer.

Stortorget är en del av en komplex innerstadsmiljö där många olika funktioner ska kunna samsas sida vid sida. Stor vikt har lagts vid torgets möblering och golv av naturstensbeläggningar som kännetecknas av detaljrikedom och precision.

Stortorgets golv är en mönstrad väv av granit. Den varierar i färg och skifta i uttryck beroende på årstid, väderlek och ljus. I kanterna repas väven upp och trä och vatten flätas in i mönstret. Träet reser sig upp och formar rummets möbler som lockar till möten , vila och lek. I ena kanten sprutar fontänens vatten. Torget sträcker sig ut över Nygatan och binder samman centrum till en arkitektonisk helhet.

Stortorget har tre olika huvudfunktioner som gör att torget skiftar i karaktär; det öppna torget, det småskaliga torget och handelstorget.

Det öppna torget är en stor stensatt yta som ger Stortorget en flexibel användning över dygnet och året. Här finns plats för ordnade möten, evenemang och spontana initiativ. Erik Höglunds pyloner från 1970-talet behåller sin placering på torget.

Det småskaliga torget på stortorgets östra sida, solsidan, är en plats för händelser, avkoppling och möten mellan människor. Den utformas med en detaljering där torgets stensatta yta luckras upp och trä vävs in.  Trä lyfter från marken och bildar en serie av karaktärsfulla möbler, unika för Stortorget.

Handelstorgets marknadsplatser är uppdelade i kvarter längs Drottninggatan, på torgets södra del. handelsplatserna är utformade med tak av solgul textil, formgivna för Stortorget.

Centralt på torget ligger en slät, rektangulär yta, en väv av granithällar i olika nyanser och ytbearbetningar. Tre granitsorter med två olika ytbearbetningar, flammad och krysshamdrad, ger sex olika nyanser som gör att golvet växlar uttryck beroende av ljus och väderlek. Band av rosttrögt stål med olika bredd delar in mattan i olika fält. Stålbanden är vävens varp, den längsgående tråden i en vävd matta.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik, Sten Estassy & Catharina Hugosson
Typ av projekt: Från tävling till projektering
I sammarbete med:
Koinbergs landskapsarkitekter | Möbler för torget i samarbete med Bernstrand & Co genom Thomas Bernstrand | Konstverket ”Blixtlås” av Kristina Matousch.