Tuvanparken, Sundbyberg

En blomstrande oas för alla sinnen.

Projekt:
Tuvanparken
Ort:
Sundbyberg
Area:
5 900m2 
Uppdragsgivare: 
Sundbybergs Stad
Byggnadsår:
20082013

Tuvanparken är stadsdelens befintliga centrala park med plats för lek och vila. Parken har generösa mått med stora uppvuxna lövträd, vida gräsmattor och breda gångar. Vårt uppdrag var att förlänga parkens nordvästra del och koppla samman den med Hamngatan, ett framtida torg och Bällstavikens vatten. Att skapa en sinnenas trädgård och en intressant park för såväl barn som vuxna.

Tuvanparkens nya del har omvandlats till en öppen, prunkande blomsterpark. De stora nivåskillnaderna ner mot gatan och vattnet har gett förutsättningar för en terrasserad trädgård, en ”sinnenas trädgård” med böljande formspråk. Här kan man sitta på gula stolar och njuta av solen, blomsterplanteringarna och utsikten ned mot Bällstavikens vatten. Planteringarna har komponerats så trädgården växlar i färgtema över årstiderna.

En generös, upphöjd gräsyta ger plats åt solbad och picknick i anslutning till den terrasserade delen. Gräsytan ligger över gatans nivå för att ge skydd från biltrafik och buller och nivåskillnader mot gatan tas upp med en karaktärsfull lutande skiffermur. Murens utformning bidrar till att den, i vissa lägen, även fungerar som sittbara gradänger. En trappa av skiffer block skär igenom slänten och leder besökaren till trädgårdens terrasser samt till en böljande grässluttning. Parken har i de befintliga övre delarna kompletterats med en lekplats för de mindre barnen.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap