Tingsrätten, Eskilstuna

Öppenhet och demokrati – ledord för Tingsrätten i Eskilstuna

Projekt:
Tingsrätten
Ort:
Eskilstuna
Uppdragsgivare: 
Fastighets AB Stenvalvet genom Ahrbom & Partner
Byggnadsår:
2023

När det före detta Myntverket byggdes om för att inrymma Eskilstuna Tingsrätt har byggnadens nya funktion som offentlig byggnad ställt nya krav på att utemiljön ska vara tillgänglig, öppen och demokratisk. Därmed har den omgivande marken utformats som en inbjudande park som förankrar byggnaden i omgivningen och staden.

Medan den tidigare verksamheten i Myntverket hade ett behov av slutenhet och distans till omgivningen, är förutsättningarna för den nya Tingsrätten som offentlig byggnad de motsatta. Genom att husets huvudentré har flyttats från Smedjegatan till Västermarksgatan har husets förhållande till omgivningen förändrats och nya flöden skapats.

Öppenhet och orienterbarhet har varit viktiga principer för gestaltningen. Byggnadens omgivande mark har därför utformats som en inbjudande park med flera entréer som ger möjlighet att närma sig Tingsrätten från olika håll. Ett nytt entrétorg vid huvudentrén, med ett formellt och stramt uttryck, annonserar Tingsrätten på håll och leder besökaren rätt. Bågformade granittrappor delar upp torget i tre nivåer och leder ner till husets entré. Den övre nivån utgör Tingsrättens koppling till gatunivån och omgivande mark. Här finns möjlighet att parkera cykeln, mötas under trädkronorna eller avsluta samtal innan man går skilda vägar.

Parken har genom markmodellering fått en böljande terräng med slingrande gångar. Små stiliserade vegetationsdungar bildar rumslighet, skapar kontraster och blickfång. Vegetationen är vald utifrån inspiration från Eskilstunas omgivande natur. Växterna har komponerats med säsongsrelaterade kvalitéer såsom bladverk, blomning, höstfärger och vintersiluett. Vintergröna buskar utgör planteringens bas.

Foto: Kasper Dudzik