Sickla park, Stockholm

Sickla park

Projekt:
Sickla park
Ort:
Stockholm
Uppdragsgivare: 
Trafikkontoret Stockholms stad
Byggnadsår:
2022

Upprustning av lekplats i Sickla park, Hammarby sjöstad, Stockholm.

Grundstommen i parken anlades under tidigt 2000-tal i samband med den då nya stadsdelen Hammarby sjöstad. Parken består av stora ovala former som avgränsas av murar, häckar och träd. Parkens lekplats har under åren utsatts för stort slitage och var i stort behov av upprustning. I och med upprustningen planterades nya häckar och träd. Nya sittytor på murar och nya trädäck anlades. Lekfunktioner separerades och parken kompletterades med nya lekfunktioner som lekställningar och gungor. Stort fokus låg på att anpassa den befintliga grundstommen för att klara högt slitage i framtiden.