Pop-up park, Strömgatan, Levande Stockholm

Projekt:
Levande Stockholm
Ort: Stockholm
Uppdragsgivare: 
Stockholm Stad
Byggnadsår:
2020

Genom sommargågatorna och sommartorgen skapar vi attraktiva stadsrum –  Vi vet att 96 procent av stockholmarna uppskattar sommargågatorna.

Levande Stockholm startade 2016 genom att Trafikkontoret fick i uppdrag att initiera levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma vistelsemiljöer och ett attraktivt stadsliv.

Levande Stockholm är en satsning för att göra stadens offentliga rum mer levande. Varje år gör staden om gator och delar av gator till trivsamma gågator genom mer växtlighet, konst och kultur, fler sittplatser, utrymme för uteserveringar och att biltrafiken på de berörda platserna begränsas. Stockholm stad har tillsammans med AJ Landskap utvecklat konceptet och arbetat med vattennära platser. Pop up-parken vid kajen längs Strömgatan i anslutning till Strömbron är det senaste tillägget till Levande Stockholm.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: AJ Landskap
Typ av projekt: Temporärt projekt