Fågelparken, Stockholm

Fågelparken – naturanpassad lek och picknick med utsikt

Projekt: Fågelparken
Ort: Örnsberg, Stockholm
Uppdragsgivare: Exploateringskontoret, Stockholm stad
År: 20112012

Högt beläget i Örnsberg, Stockholm, ligger Fågelparken med en slående utsikt över Mälaren. En plats för lek och samvaro har skapats, där särskild hänsyn tagits till bergets naturliga terräng.

Parken innehåller både en naturlekpats och en traditionell lekplats för mindre barn. Vid utsiktspunkter på berget finns grillplatser och solsoffor som ger plats för picknick och umgänge. För att ytterligare förstärka känslan av att vara på en höjd finns även ett litet utkikstorn med utsikt.

Naturlekplatsen innehåller flera olika lekelement, som utkikstorn, en liten balansslinga samt de uppseendeväckande fågelskulpturerna som inrymmer både klätterlek och rutschkana. Allt är väl anpassat efter naturen.

I den mer ordnade lekplatsen har stora träd sparats och ger karaktär åt platsen. Generösa sandytor ramas in av mjukt formade trädäck som tar upp nivåskillnader och skapar kanter att både sitta och springa på. Olika utrustningar, som till exempel en kompisgunga, volträcken, sandlåda och lekhus ger möjlighet för barn i olika åldrar att mötas i leken.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik