Norra Stationsgatan, Stockholm

En huvudgata på gränsen mellan gammal och ny stad.

Projekt:
Norra Stationsgatan
Ort:
Hagastaden, Stockholm
Uppdragsgivare: 
Exploateringskontoret, Stockholms Stad
Sammarbete konst:
Ingela Håkansson
År:
2014

Norra stationsgatan var en av de första delarna att bli anlagd i samband med att den nya stadsdelen Hagastaden växer fram.

Gatan ligger på gränsen mot Vasastan och fick i och med den nya bebyggelsen i Hagastaden en ny utformning. Från gatan går lokalgator ut i nya och befintliga delar av staden.

Längs delar av gatan löper en ca 300 meter lång mur av plåt, där perforerade hålmönster utformats tillsammans med formgivare Ingela Håkansson, 10-gruppen.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik