Nockeby Torg, Sommartorg, Levande Stockholm

Nockeby torg, Bromma.

Projekt:
Nockeby torg, sommartorg
Ort:
Bromma, Stockholm
Uppdragsgivare: 
Stockholms stad
Byggnadsår:
2021

Ett tillfälligt sommartorg gav möjligheten att testa i full skala hur framtidens Nockeby torg skulle kunna fungera och se ut. Genom tillfälliga tillägg testas lösningar för fler möten, aktiviteter och sittplatser.

Nockeby torg anlades på 1930-talet och är ett av ett flertal liknande långsmala torgbildningar som återfinns vid hållplatser längs Nockebybanan i västra Stockholm. Torgets utformning var enkel och elegant med få material och med dekorativa inramningar av häckar. Men i och med trafikala förändringar genom åren har torget skurits av för de gående och vistelseytorna begränsats. Genom att låta Nockeby torg ingå som ett sommartorg i projektet Levande Stockholm, kan en ny gestaltning testas genom att placera ut tillfällig möblering och växtlighet och sedan utvärdera resultatet.

Förslaget innebar en förändring av hur trafiken leds; dubbelriktning i den östra körbanan och avstängning helt i den västra. Den västra körbanan gjordes i stället om till en bilfri torgyta med parksoffor, trädlådor, blomurnor, cykelställ och bänkbord. För att öka tydligheten och markera förändringarna som skett på platsen gjordes markmålningar över de ytor som blivit bilfria. Det monterades även linspänd belysning över de nya torgytorna och en skulptur kom på plats. En boulebana byggdes samt solsoffor under linspänd belysning. Allt i en finstämd färgskala hämtad från de omgivande byggnaderna runt torget.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap
Typ av projekt: Tillfällig landskapsarkitektur 
0000