Levande Stockholm

Genom sommargågatorna och sommartorgen skapar vi attraktiva stadsrum

Projekt:
Levande Stockholm
Ort:
Stockholm
Uppdragsgivare: 
Trafikkontoret Stockholms stad
Byggnadsår:
2020-pågående

Levande Stockholm är en satsning för att göra stadens offentliga rum mer levande. Varje år gör staden om gator och delar av gator till trivsamma gågator genom mer växtlighet, konst och kultur, fler sittplatser, utrymme för uteserveringar och att biltrafiken på de berörda platserna begränsas. Stockholm stad har tillsammans med AJ Landskap utvecklat konceptet och arbetar årligen med olika platser runt om i staden.

Foto: Kasper Dudzik