Pop up-park, Holger Bloms plats, Levande Stockholm

Temporär platsbildning för ett levande Stockholm.

Projekt:
Levande Stockholm – Platser vid vattnet, Holger Bloms plats
Ort:
Norr Mälarstrand, Stockholm
Uppdragsgivare: 
Trafikkontoret, Stockholm stad
Byggnadsår:
2020

Pop-up – Sommarinstallation inspirerad av Holger Blom

Levande Stockholm är en satsning för att göra stadens offentliga rum mer levande. Varje år gör staden om gator och delar av gator till trivsamma gågator med möbler, växter och kultur. Stockholm stad har tillsammans med AJ Landskap tagit fram en tillfälliga pop up-park på Holger Bloms plats.

Holger Blom, Stadsträdgårdsmästare 1938-1971

Holger Blom, var arkitekt, landskapsarkitekt och stadsträdgårdsmästare i Stockholm 1938–1971. Tillsammans med Erik Glemme utformade Holger Blom promenadstråket längs Norr Mälarstrand under 1940-talet.

I Holger Bloms klassiska parkprogram från 1946 beskrevs den funktionalistiska synen på parkens uppgifter i Stockholms stadsbyggande. Stilen kom senare att kallas för Stockholmsstilen och blev internationellt känd och en förebild runt om i världen. Parkerna sågs inte längre enbart som finparker med gräsmattor som inte fick beträdas utan de skulle bli stockholmarnas vardagsrum med plats för lek, teater, umgänge och även för demonstrationer.

Sommarinstallation inspirerad av Holger Blom

Kajen är möblerad med solsoffor, randiga bänkar och grönska för att skapa glad stämning, trivsel och ökad möjlighet att vistas på platsen och uppleva den storslagna utsikten över Riddarfjärden. Den tillfälliga möbleringen är utformad med inspiration av Holger Blom som även gett namn åt denna plats.

Skulpturer i betong gjorda av konstnären Hilda Hellström är placerade för att smycka och hindra trafik och parkering på kajen. Skulpturerna kan även användas till cykelparkering.

 

Kaj att vistas på

Kajen har tidigare somrar använts som parkering av turistbussar och andra fordon. Medborgare har framfört önskemål om att staden ska ta vara på denna plats på ett bättre sätt och göra platsen trevligare och mer användbar.

 

Arkitekt: AJ Landskap Foto: AJ Landskap