Kv Garphyttan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Kv. Garphyttans bostadsgård, ett socialt rum där grannskapskontakter kan utvecklas.

Projekt:
Kv Garphyttan
Ort:
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Uppdragsgivare: 
NCC Bostad och Seniorgården, JM
Byggnadsår:
20112013

Kv. Garphyttan är ett av de första kvarteren som byggdes i Norra Djurgårdsstaden med vision och mål att vara drivande i utvecklingen till en hållbar stadsdel. Här möts hamn och nationalstadspark, storskalig infrastruktur och historiska kulturbyggnader, bostäder och verksamheter.

Kv Garphyttans bostadsgård följer den övergripande målsättningen för stadsdelen att skapa grönskande och levande utomhusmiljöer som är anpassade till kommande klimatförändringar. Centralt i arbetet med utformningen av gården har varit att skapa ett socialt rum för de boende, tillgänglighet för alla och grönska som genererar ekosystemtjänster.

Bostadsgård utgörs av ett stort gemensamt gårdsrum uppbyggd på bjälklag ovan garage samt fyra mindre förgårdar längs Husarvägen. Den stora gemensamma gården är en mötesplats där grannskapskontakter kan utvecklas. Vardagliga behov som en stunds lek, fika med grannarna soliga dagar, parkera cykeln och ett vackert blickfång från fönstret tillgodoses på gården. Pergolan som löper längs hela gården fungerar som ett sammanhållande element liksom grönskan med träd, häckar, blommande buskar och perenner och öppna gräsytor.

Den stora gemensamma gården ska vara en plats för alla som bor i kvarteret med prunkande grönska, plats för lek och fantasi, sittplatser i soligt läge, god belysning och ett vackert blickfång inifrån lägenheterna.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap
Typ av projekt: Programhandling, projektering Finplanering mark Area: Bostadsgård ca 3 200 mSamarbete arkitekter: Södergruppen och White arkitekter