Kontorsparken, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

En färgstark lekplats med känslobubblor och vild natur.

Projekt:
Kontorsparken
Ort:
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Uppdragsgivare: 
Exploateringskontoret, Stockholms Stad
År:
2013

Kontorsparken är en allmän parklek som också nyttjas som förskolegård.

Gården är indelad i tre zoner med olika funktioner. En trygg zon, en rörelsezon och en vild zon. Den trygga zonen ligger i anslutning mot förskolans entréer. Här kan barnen sitta vid bänkbord, leka i sandlåda eller lära sig odla. Rörelsezonen ger utrymme för mer aktiv lek så som cykla, gunga, åka rutschkana, klättra på gummikullar och gå balansgång. I den vilda zonen bevaras den vackra, befintliga parkmarken nästintill intakt. Här kan man grilla, klättra i träd eller leka bland stock och sten. En slingrande träbänk bildar en tydlig avgränsning mot naturmarken.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik