Askgravplats, Katarina kyrka, Stockholm

Subtilt tillägg tillför kyrkogården 1000 gravplatser

Projekt:
Katarina kyrka – Askgravplats
Ort:
Södermalm, Stockholm
Uppdragsgivare: 
Svenska kyrkan
Byggnadsår:
20172018

Katarina kyrkogårds nya askgravplats har skapats för att ge möjlighet till att jordfästa aska och att sätta upp en minnesbricka för den jordfäste. Idén bakom gestaltningen grundar sig i att inte konkurrera med den befintliga, intilliggande och formstarka minneslunden och samtidigt sammanfoga dess formspråk med den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Askgravplatsen har en landskapskaraktär där gångvägar leder genom en miljö av fritt växande träd och planteringar. Genom att koppla samman ett system av gångstråk till den övriga kyrkogården och arbeta med de redan subtila höjdskillnaderna, skapades ett gångstråk på en lägre nivå än den intilliggande minneslunden.

Längs gångstråket sträcker sig rader av gravstenar med plats för 25 namnskyltar på vardera sten. Gångstråket kompletterades med bänkar, belysning och en stabil grund av låga buskar, huvudsakligen Rhododendron. På så sätt blir askgravplatsen både en avskild plats samtidigt som den gör resten av kyrkogården överblickbar. Askgravlunden känns nu som en naturlig del av kyrkogården och underordnar sig platsen på ett diskret sätt trots att den tillför över 1000 gravplatser.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: AJ Landskap