Henriksdalsallén, Stockholm

Henriksdalsallén

Projekt:
Henriksdalsallén
Ort:
Henriksdalshamnen, Stockholm
Uppdragsgivare: 
Exploateringskontoret, Stockholm
Konstnär:
Nikolina Ställborn
År:
20082014

Henriksdalshamnens centralgata, som utgår ifrån hamntorget, bildar en bred axel ned mot Danvikstull med spektakulära planteringar och en lekfull, skulptural utsmyckning.

Henriksdalsallén är utformad som en gångfartsgata. Allén ska vara ett publikt stråk i första hand och en gata i andra hand. Syftet var alltså egentligen att skapa en gata som inte är en gata, för att möta både krav på tillgänglighet och service och det behov av allmänna vistelseytor som finns inne i staden.

Den fysiska utformningen syftar till att gatan skall upplevas mer som en torgyta som sträcker sig mellan husen än som en gata, vilket poängteras genom materialval och måttsättning. Körbanan är markerad med kantstenar, men de är mycket lägre än på en konventionell gata, och körytan – liksom vistelse- och gångytor – är belagd med smågatsten för att hålla nere fordonens hastighet.

På natten lyser allén upp, den konstnärliga utsmyckningen av konstnärinnan Nikolina Ställborn får ett annat liv än på dagen och ger gatan ett nästan magiskt skimmer.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik