Farstaängsparken, Stockholm

Farstaängsparken

Projekt:
Farstaängsparken
Ort:
Farsta, Stockholm
Uppdragsgivare: 
Trafikkontoret
Byggnadsår:
2022

Farstaängen är den del av Farsta stadsdelspark som ansluter till Farsta centrum. Parkdelen fungerar som en naturlig entré mellan parken och Farsta centrum och karaktäriseras av tunnelbanans gröna linje som går på bropelare över platsen. Ett tydligt parkrum bildas under och kring brospannen med uppvuxna träd i gräsytor och korsande gångstråk.

Ambitionen var att i så stor utsträckning som möjligt använda material från omgivande parkupprustning samt från Trafikkontorets lager.

Ledord i projektet har varit återbruk, trygghet/tillgänglighet, entréplats/mötesplats, robust utformning.

Foto: Kasper Dudzik