Blomsterdalen, Stockholm

Blommande stadsdelspark i Årstadal.

Projekt:
Blomsterdalen
Ort:
Årstadal, Stockholm
Uppdragsgivare: 
Trafikkontoret, Stockholms stad
År:
2008-2010

Som en blommande dal ligger Årstadals stadsdelspark inplacerad i en dalgång mellan tvärbanan och stadsdelens bostäder.

Parken omgärdas av raftehägn av gran och murar av Offerdalsskiffer och får karaktär av stora, uppvuxna ekar och lönnar. En lekslänt av platsgjuten gummi och lutande skiffermurar tar upp nivåskillnader och bildar ”snitt” i terrängen. Den prunkande växtligheten är indelad i olika zoner med skiftande förutsättningar och är planerad för att ge parken ett stort estetiskt värde med skiftande uttryck året runt.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik