Båthusparken, Norra Djurgårdsstaden

En kvarterspark längs Husarviken.

Projekt:
Båthusparken, Brofästet
Ort:
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Uppdragsgivare: 
Stockholms stad
Byggnadsår:
2021

Båthusparken ingår i ett pärlband av parker mellan kvarteren i Brofästet, Norra Djurgårdsstaden. Dess tema är hämtad från det gamla båthuset på andra sidan Husarviken.

Båthusparken i Norra Djurgårdsstaden ligger mellan två bostadskvarter och angränsar mot söder till det gamla Gasverket och i norr mot Husarviken. Den nya stadsgrönskan i parken bidrar till att stärka omgivande ekologiska sambanden, med eken som främsta nyckelart. Båthusparken tar hand om omgivande dagvatten – som leds ner i nedsänkta planteringar längs med gatorna, vilket bidrar till grönskande ram runt parken med hög biodiversitet. Ramen förstärks av trästolpar som kantar parken. Parken ger plats för lek och rörelse, men även olika sittmöjligheter för både samvaro och enskildhet. Tre träbryggor sträcker sig ut i Husarviken. Parken övergår i söder till ett litet tegelbelagt torg och gångfartsområde som ansluter till huvudgatan Bobergsgatan och det historiska Gasverksområdet.

En lekplats i två nivåer ligger centralt i parken. Lekens tema är hämtad från den befintliga omgivningen – ett gammalt båthus i vassen på andra sidan Husarviken har fått inspirera platsen. Den övre nivån är ”land” där gungor, sandlek, trästockar och små djur bildar en liten värld. Tre röda båthus bryggar över mellan land och vatten; till den nedre nivån. I ”vattnet” simmar stora fiskar i vass av stockar, omgivna av klätterbara fiskenät. ­En bollplan ger plats för aktivitet och bollek och är en mötesplats för många av barnen som bor i området.

Foto: Kasper Dudzik