Anders Franzéns park, Stockholm

Hammarby sjöstads största park med något för alla.

Projekt:
Anders Franzéns park
Ort:
Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad,  Stockholm
Uppdragsgivare: 
Exploateringskontoret, Stockholms stad
Byggnadsår:
20082014
Samarbete:
Tor Svae (konstnär, lekplats)
 

Anders Franzéns park är en del av Henriksdalshamnen, som är en av de senaste etapperna i utbyggnaden av Hammarby Sjöstad. Ambitionen har varit att skapa levande stadsrum, parker, stråk och platser längs kajer och gator och att ta tillvara det goda syd- och västvända läget mot Hammarby sjö och Hammarbykanalen.

Anders Franzéns park bildar en urban publik park och attraktiv målpunkt som används av en bred målgupp: vuxna och äldre, tonåringar och barn.

Parken är fylld av lek-, sport- och parkytor inbäddade i en grönska som står som en kontrast till den hårdare kajmiljön i Henriksdalshamnen. Inom parken finns en skatepark, en fotbollsplan, en pulkabacke, lek för små och för lite större barn och vistelseytor för ungdomar och vuxna. Leken är central i parken, men här finns också plats för vuxna.

Gestaltning tar sin utgångspunkt i dess läge intill den gamla hamnen Henriksdal och i att den är döpt efter Anders Franzén, som på 60-talet återfann och bärgade Regalskeppet Vasa. Temat i parken har ett undervattenstema där markbehandling, formspråk och växter associerar till undervattensmiljöer som möter land med bryggor och ett nybyggt men gammalt lekvarv vid slänten upp mot Danviksklippan. Vid varvet kan den som vill krypa in i en dykarklocka lik den som användes när Franzén letade fram Vasa.

Arkitekt: AJ Landskap Foto: Kasper Dudzik & AJ Landskap