Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Vi, AJ Landskap, är ett landskapsarkitektkontor med inriktning på planering och gestaltning av stads- och naturlandskap i utveckling. Med vår arkitektur vill vi bidra till ett vackrare och mer hållbart samhälle med omtanke om människan och vår livsmiljö. Vårt engagemang och vår erfarenhet och kunskap inom verksamhetsområdet innebär att våra insatser i uppdragen, genom långsiktigt hållbar gestaltning och genomtänkta val, har stor betydelse för
att bidra till en hållbar utveckling.

Vår vision för företaget är en omtänksam arkitektur.

Genom vår kompetens, vår erfarenhet och vårt engagemang, tar vi ansvar för att tolka och tillvarata kundens specifika behov och platsens unika möjligheter. Vi vill genom vår gedigna kunskapsbas utföra ett professionellt arbete med balans mellan beprövade lösningar och nytänkande. Våra goda interna rutiner borgar för en hög kvalitet i våra leveranser. Vi verkar för en god företagskultur och ökad kundnöjdhet genom att arbeta långsiktigt och strategiskt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö som en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Som stöd har vi ett verksamhetssystem som på ett systematiskt, strukturerat och anpassningsbart sätt hjälper oss att möta våra egna krav på oss själva såväl som våra kunders, samarbetspartners och leverantörers krav på oss. Att följa lagstiftning och andra bindande krav säkerställs genom denna goda interna systematik. Verksamhetssystemet följer kraven i Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas som ansluter till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi arbetar med att förebygga föroreningar och verkar för ständiga förbättringar genom att årligen utvärdera och uppdatera verksamhetssystemet.

Ledord som är vägledande för vår verksamhet:

Omtanke

OMTÄNKSAM FÖRETAGSKULTUR
Omtanke ska genomsyra vårt sätt att arbeta

OMTÄNKSAM VERKSAMHET
Vi ska skapa demokratiska, vackra och funktionella platser och landskap

OMTÄNKSAMMA KUNDER
Vi ska arbeta med kunder som delar vår värdegrund

Ansvar

HÅLLBAR LEDNING
Vi ska ha ett ansvarsfullt ledarskap.

HÅLLBAR EKONOMI
Vi ska upprätthålla en stabil ekonomi och god lönsamhet och rekrytera strategiskt utifrån företagets behov.

HÅLLBAR ARKITEKTUR
Vi ska erbjuda en hållbar arkitektur där människan står i centrum och stor hänsyn tas till vår miljö och vårt klimat.

Verkshöjd

NYFIKNA OCH KREATIVA
Vi ska hålla det kreativa och utforskande arbetet högt.

SPETSKOMPETENS
Vi ska erbjuda våra uppdragsgivare en spetskompetens inom landskapsarkitektur och stadsutveckling.

KOMPETENS SOM SYNS
Vi ska synliggöra och tydliggöra verksamheten genom aktiv marknadsföring.

Kvalitet

KOMPETENTA MEDARBETARE
Vi ska säkerställa att företaget och medarbetarna har rätt kompetens.

EFEKTIV VERKSAMHET
Vårt kvalitetssystem ska stödja oss i vårt arbete

NÖJDA KUNDER
Genom hög kvalitet på våra tjänster och leveranser ska vi stärka vår roll på marknaden och öka andelen nöjda kunder.