Järnvägshyllan nominerad till Stenpriset 2021

Järnvägshyllan nominerad till Stenpriset 2021
30 juni, 2021 Cecilia

Järnvägshyllan nominerad till Stenpriset 2021

Vi är stolta och glada att ha blivit nominerad till Stenpriset. Priset premierar en helhetssyn och en djupare förståelse för stenmaterialets möjligheter. Vinnaren presenteras i slutet av året.

AJ Landskap har som uppdrag att utföra upprustning, nyanläggning och anpassning av utemiljön på hela Riddarholmen. Riddarholmen ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk, som planerar att förnya och utveckla öns offentliga platser för att bli mer attraktiva och tillgängliga för allmänheten. Ön är i sin helhet kulturhistoriskt intressant och hyser stora antikvariska värden som inte får förvanskas. Att hitta ett sätt att förnya och rusta upp för att uppfylla dagens krav på funktion och tillgänglighet och samtidigt ta hänsyn till platsens historia har varit centralt i arbetet. Alla projekt sker i samråd med Riksantikvarieämbetet.

Birger Jarls torg och Järnvägshyllan är öns kärna. Här står Riddarholmskyrkan som är Stockholms äldsta byggnad. AJ Landskap har tagit fram ett program och projektering för Riddarholmens entrétorg, kallad Järnvägshyllan, som ansluter och är en del av Birger Jarls Torg och ursprungligen Riddarholmstorget.

Utgångspunkten i projektet är att förstärka och binda ihop torget genom att tona ner korsande vägar men samtidigt lösa trafikproblematik. Mötespunkter, informationsplatser och sittplatser har tillskapats. En utmaning är att tillföra mer tillgängliga ytor och samtidigt ta hänsyn till den skyddade kulturmiljön. Här läggs ner ett stort arbete på stenarbeten.

Projektet kräver mycket omsorg kring balansen mellan kulturmiljö, gestaltning och funktion. Kopplingen till historien har stärkts dels genom det estetiska uttrycket, men också genom att understryka det traditionella goda hantverket där t.ex. sten läggs i ett mönster som minimerar kapning. Ett stort arbete har lagts på att beskriva hantering av återanvänd sten med hänsyn till lagring, sortering och läggning av sten. Det är viktigt att förstå att det kan bli dyrt att återanvända sten i projektbudgeten men att det på sikt betalar sig både ur ett estetiskt och miljömässigt livscykelperspektiv. Och det är värt det, särskilt i en kulturhistoriskt värdefull miljö som Riddarholmen. I varje sten finns en själ och en historia.

Se de andra nominerade projekten och läs Sveriges stenindustriförbunds tidning Sten här: https://www.sten.se/uncategorized/13-projekt-nominerade-till-stenpriset-2021/