Klimatverktyg för landskapsplanering

Klimatverktyg för landskapsplanering
17 maj, 2021 Cecilia

Klimatverktyg för landskapsplanering

Vårt mål på AJ landskap är att våra projekt ska vara långsiktigt hållbara. Men markanläggningar frigör kol i marken, tillverkning av byggmaterial är energikrävande samt anläggningsmaskiner medför utsläpp av koldioxid. Samtidigt tar befintlig och nyanlagd vegetation också upp koldioxid ur luften. Därför vill AJ landskap vara med och ta fram ett verktyg för att få ökad kunskap om den totala klimatpåverkan ett projekt bidrar till.

Arkus har den 18/5 en klimatträff där en verktygsskiss presenteras som är baserad på ett klimatverktyg som har gjorts för byggnader, BECE (Mauritz Glaumann, www.ecoeffect.se). Denna kommer att vidareutvecklas och kompletteras för att passa landskapsplaneringens behov och arbetsmetoder. Samma metodik som används för klimatdeklaration av byggnader kommer att användas för byggmaterial använda vid markanläggningar. Koldioxidutsläpp till följd av markingrepp och koldioxidupptag för olika typiska vegetationsytor kommer att sammanställas utifrån litteraturstudier.

Projektet syftar till att sammanställa kunskap om de olika källorna för utsläpp och upptag av koldioxid samt utveckla ett praktiskt användbart testverktyg för att kunna minimera klimatpåverkan vid landskapsplanering.

Välkomna att lyssna och ställ frågor! Anmäl dig till träffen här:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgGl_jtv_E6Qtkt-yBiGC0V5Y5OLnpKYMw2HvTWYH81U9I4w/viewform