Forskningsprojektet ”Hej!” utvalt av Arkdes Open Call 2021

Forskningsprojektet ”Hej!” utvalt av Arkdes Open Call 2021
14 april, 2021 Oskar Mellegård

Forskningsprojektet ”Hej!” utvalt av Arkdes Open Call 2021

ArkDes Think Tank lanserar Open Call 2021 i syfte att främja praktiknära forskning inom arkitektur, form och design. Temat för utlysningen var Gemensamma rum och mellanrum. AJ Landskap, Beteendelabbet och Gunilla Bandolin har tillsammans formulerat forskningsprojektet ”Hej!”

Forskare har påvisat att sociala kontakter, även med människor man inte känner, har stor påverkan på hur man upplever lycka i livet. Projektet ”Hej!” utforskar hur stadens offentliga rum kan utformas med utgångspunkt i människors sociala beteenden. Vad är det som gör att vi beter oss vänligt och omtänksamt mot varandra i de gemensamma rummen? Ett beteende som ligger i fokus för projektet är att hälsa på varandra, att exempelvis säga; hej!

Genom att närma sig en offentlig plats på ett tvärdisciplinärt sätt – med en metod som gemensamt arbetas fram av landskapsarkitekter, beteendestrateger och en konstnär – skapas en möjlighet att gå på djupet och hitta nya vägar fram för att utforma en plats för de sociala processer som pågår i staden.  Projektet har fyra faser där de första två fokuserar på metodutveckling utifrån tre olika fält. I de två senare faserna testas och utvärderas metoden genom en prototyp i skala 1:1 på Riksdalertorget i Hägersten, Stockholm.

Projekten startar under våren 2021 och avslutas i november 2021.