Utvalda till prestigefyllt stadsutvecklingsprojekt i central Stockholm

Utvalda till prestigefyllt stadsutvecklingsprojekt i central Stockholm
19 januari, 2021 Oskar Mellegård

Utvalda till prestigefyllt stadsutvecklingsprojekt i central Stockholm

C.F. Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins har valts ut till ett prestigefyllt parallellt uppdrag att utveckla området runt Stockholms centralstation

Ett femtiotal arkitektkontor från hela världen anmälde sitt intresse och fyra kontor har nu valts ut för den prestigefyllda uppgiften att utveckla området omkring Stockholm centralstation. Projektet innebär att spårområdet mellan Kungsbron och Vattugatan överdäckas och bebyggs för att skapa en representativ ingång till Stockholm och Sverige. Här ryms en utvecklad centralstation och mötespunkt för hållbara trafikslag, stadsrum och verksamheter som lockar fler människor att vistas och mötas, liksom fler arbetsplatser och bostäder. Utvecklingen möjliggör upp till 10 000 nya arbetsplatser i Stockholms mest attraktiva läge, som i sin tur kan generera ytterligare upp till 40 000 nya jobb i regionen.

 

Komplex uppgift

Genom ett parallellt arkitektuppdrag ska kontoret ge förslag på hela planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning. Områdets fysiska förutsättningar, det faktum att 80% av Sveriges järnvägstrafik trafikerar stationen, samt riksintressena för kulturmiljövården och kommunikation, är viktiga ingångsvärden för uppdraget.

 

– Kontoren har valts ut med omsorg utifrån sina förmågor avseende arkitektonisk verkshöjd, funktion, hållbarhet och genomförbarhet. Till det kommer inlevelse och förståelse för det specifika uppdraget, liksom teamets organisation- och samverkansaspekter, säger Anna Bergström, ansvarig för det parallella uppdraget på Jernhusen.

 

I mitten av februari startar det parallella uppdraget formellt och sedan har kontoren ett intensivt arbete framför sig. Det utförs självständigt utifrån ett programunderlag och i dialog med bedömningsgruppen där representanter från Jernhusen, Stockholms Stad och Trafikverket ingår. De slutliga förslagen ska levereras efter sommaren.

Bedömningsgruppen utser sedan det förslag som ska utgöra grunden för fortsatt arbete med samrådshandlingarna och därmed även det kontor som kommer att arbeta vidare med Jernhusen under den första etappen av detaljplanens genomförande.

 

De fyra utvalda arkitektkontoren är:

 

  • F. Møller Architects, Elding Oscarson, Warm in the Winter, AJ Landskap och Atkins
  • Foster + Partners, Marge Arkitekter, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, och TAM Group
  • KCAP, Neutelings Riedijk Architects, Arcadis, Ahrbom & Partner, Landskapslaget och Iterio
  • Snøhetta, 3XN, GXN och ARUP

 

Länk till pressmeddelande från Jernhusen: Centralstationsområdet | Jernhusen