Nominerade till Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris

Nominerade till Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris
27 januari, 2020 Fredrik Hellström

AJ Landskap nominerade till priset för bästa landskapsarkitektur 2019

Jaktgatan och Lövängsgatan är ett av fyra nominerade projekt till Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris.

Juryns motivering lyder:

Jaktgatan och Lövängsgatan visar vägen för hur den täta och gröna staden kan se ut i praktiken. Här har plats för träd och planteringar inmutats tidigt i den framsynta planeringen. Beställare och landskapsarkitekt har i samverkan format ett 25 meter brett stråk, varav drygt sex meter viks till nedsänkta planteringar. Resultatet är en karaktärsfull huvudgata genom första etappen av Norra Djurgårdstaden med överraskande frodighet och lekfull sensualism. Träspänger bjuder besökaren att gå in i de vackert komponerade växtsjoken. Fina sittplatser är strategiskt utplacerade för kontemplation mitt i överdådigheten. Katsura, magnolia, rudbeckia, anemon! Vem vill inte gå in här? Genomförandet i vackra och robusta material håller mycket hög kvalitet och gatans mått är minutiöst studerad. Den konsekventa beläggningen av smågatsten bryts av stora betonghällar i de breda gångytorna vilket underlättar rörelse med rullstol eller barnvagn. Plats finns även för bilar, men de tycks underordnade. Inte minst är detta fina stråk en testyta för skyfallshantering och markteknik. Vattnet förs från gångbanorna mot planteringar och träd. I södra delen används biokol i växtbäddarna vilket förbättrar syreupptagning och infiltration. Projektet är innovativt i sin mångfunktion och en förebild för hur knappa gaturum kan tillföras maximal grönska och sinnliga upplevelser.

Vinnaren offentliggörs på Arkitekturgalan 10 mars.

 

Läs mer om projektet här

Läs mer om priset på Sveriges Arkitekters hemsida