Invigning av Kanontorget i Norrköping

Invigning av Kanontorget i Norrköping
9 december, 2019 Fredrik Hellström

Kanontorget i Norrköping invigt

Kanontorget blir startskottet för den nya stadsdelen Inre hamnen i Norrköping.

Tisdagen 10/12 invigdes entrén till det nya bostadsområdet Inre Hamnen som bland annat ska rymma 3000 bostäder. Som grund till torget ligger det tävlingsförslag som AJ landskap bidrog med 2016. Med återanvändande av material och befintliga strukturer har platsens industriella arv och karaktär bevarats. Tillsammans med nya tillägg skapas mer plats för vistelse och grönska i staden.