79&Park nominerat till Bostadspriset 2018

79&Park nominerat till Bostadspriset 2018
1 februari, 2018 Karin Rosenberg

79&Park nominerat till Bostadspriset 2018

79&park är bland de fyra nominerade till Bostadspriset 2018.

Tillsammans med BIG architects och Oscar Properties har AJ Landskap arbetat med 79&Park som är nominerat till årets Kasper Salin-pris. AJ landskap har medverkat som landskapsarkitekter i planeringen av byggnadens takterrasser och innergård. Juryns motivering lyder:

”Den strikt komponerade planen står i kontrast mot den fria komposition som formar byggnadsvolymen. Resultatet blir ett för Stockholm unikt möte mellan park och stad. Kvarteret gestaltar ett avslut från två håll: Nationalstadsparken löses upp i de terrasser som bygger upp bostadskvarteret och Gärdets storskaliga kvartersstruktur trappar med mycket grönska ner mot Sportfältet. Genom valet av växter sker en förvandling; naturen är stiliserad, upphöjd. Husets estetik har lämnat traditionella referenser. Årstidernas växlingar visar sig i grönskan som präglar husvolymerna. Växtligheten går bortom värden som trevnad och grönytefaktor. Istället inbjuder den till existentiella tankar om människa, natur och stad. Den fria formen ger flera bostadstyper – olika i planlösning, höjder och utblickar. Några bostadskvaliteter är sällsynta och nyskapande. Mest uppenbara är terrasserna, inbäddade i växter, privata eller gemensamma. En plats för kontemplation mitt i staden. Det poetiska anslaget framträder starkare än det praktiska. 79&Park är ett enskilt initiativ med bostaden som byggkloss, vilket skapar ett starkt landmärke i Stockholms innerstad. Ett initiativ värt respekt som ger hopp om framtiden.”

För att stimulera och öka kunskaperna om bra bostadsbyggande i Sverige delar Sveriges Arkitekter ut ett bostadspris. Priset kallas Sveriges Arkitekters Bostadspris och belönar ett nyligen färdigställt bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk kvalitet. Juryn ska särskilt beakta boendekvaliteter, en god genomförandeprocess, tradition och internationella influenser samt hur tekniska innovationer gestaltas. Fyra byggnader är nominerade. Det vinnande projektet annonseras på Arkitekturgatan den 19 mars.

Läs mer om 79&Park här

Läs mer om priset på Sveriges arkitekters hemsida