färdigställda projekt tom 2012

Här presenteras ett urval av projekt vi jobbade med under våra första 20 år.