färdigställda projekt 2013

Här presenteras ett urval av projekt vi slutförde under 2013. Askims församling /