Ingenting och Ektorget, Solna

Idé, program och projektering av gator och torg i den nya stadsdelen Ingenting i Solna för Vasakronan och Skanska Fastigheter. (Parallellt uppdrag följt av detaljplanearbete i samarbete med AIX arkitekter.) Pågår. Projektpresentation!