Riddarholmen, Stockholm

Förnyelse av restaurering av historisk stadsmiljö. Program- och projekteringsarbete av byggnadsminnet på uppdrag åt Statens Fastighetsverk.