Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Program och projektering av allmän mark med parker, gator och torg för etapperna Norra 1, Västra, Norra 2 och Brofästet inom Norra Djurgårdsstaden. Uppdragsgivare Stockholms stad. 2003-pågående.