Inre Hamnen, Norrköping

Program för park, kaj och tillfälliga aktivitetsytor i en ny stadsdel i centrala Norrköping längs Motala Ström.
Uppdragsgivare Norrköpings kommun. 2016-pågående.