Hagastaden, DP1, Stockholm

Hagastaden är en ny stadsdel som växer fram norr om Stockholms innerstad. I uppdraget ingår gestaltning och projektering för park, torg och gator inom det första detaljplaneområdet, DP1.