Kabelverket, Älvsjö, Stockholm

Inbjuden tävling i samarbete med AIX för Stockholms stad. Ny urban stadsmiljö med öppna platser och parkrum, lummiga gårdsmiljöer och god killektivtrafik ger förutsättningar för en levande stadsmiljö och ett attraktivt boende.