Skanstull, Stockholm

Program för Södra Skanstull, i samarbete med WSP Group och White Arkitekter för Stockholms stad. Landskapsanalys och utformning av allmän platsmark.
Ladda ned projektpresentation!