Marieberg, Stockholm

Analysuppdrag för Marieberg på Kungsholmen åt Stockholms stad som underlag tillPlanprogram, 2012, Fördjupad Landskapsanalys för Riksarkivet, 2013 ochKulturmiljöanalys av Riksarkivet och Silvieberg (med AIX Arkitekter AB), 2014.