Majroskogen, Stockholm

Kartläggning av natur- och rekreationsvärden som underlag till framtida frilufts- och rekreationsplan för Majroskogen åt Stockholms stad. Utfört i samarbete med Ekologigruppen AB