Hagastaden, DP1, Stockholm

Hagastaden är en ny stadsdel som växer fram norr om Stockholms innerstad. Visionen är att skapa en tät stadsstruktur och kommunikationsnod med parker, torg och gatuliv med påtaglig storstadskänsla.