Arenastaden, Solna

Flertalet uppdrag för den nya stadsdelens stadsmiljögestaltning: Från FÖP 2007, detaljplan 1för arena och handelsplats 2008 till pågående programarbete för arbetsplatser i söder, vid Solna station, och ny bostäder vid Råstasjön i norr.