Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vi, AJ Landskap, är ett landskapsarkitektkontor med inriktning på planering och gestaltning av stads- och naturlandskap i utveckling. Med vår arkitektur vill vi bidra till ett vackrare och mer hållbart samhälle med omtanke om människan och vår livsmiljö.

Våra kunder är många och har skiftande behov. Genom vårt engagemang, vår erfarenhet och vår kunskap tar vi ansvar för att tolka och tillvarata kundens specifika behov och platsens möjligheter, utföra ett professionellt arbete med balans mellan beprövade lösningar och nytänkande, ha goda interna rutiner och hålla hög kvalitet i våra leveranser. Vi verkar för ökad kundnöjdhet genom att arbeta långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Som stöd har vi ett kvalitetsledningssystem som på ett systematiskt, strukturerat och anpassningsbart sätt hjälper oss att möta våra kunders behov, följa lagstiftning och andra bindande krav samt följa och utveckla våra krav på oss själva, våra samarbetspartners och leverantörer. Ledningssystemet följer kraven i Svensk Kvalitetsbas som ansluter till ISO 9001:2015. Vi arbetar för ständiga förbättringar genom att årligen utvärdera och uppdatera ledningssystemet. Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos företagsledningen.

Följande strategiska områden är vägledande för företagets kvalitetsmål

  • Företagskultur och ledning – vi värderar ett ansvarsfullt ledarskap och en öppen och prestigelös företagskultur.
  • Samhällsengagemang – vi vill bidra till samhällsbyggandet genom en hållbar arkitektur med hög verkshöjd som kan tillföra nytta och mervärde till de miljöer vi lever och verkar i.
  • Marknad och kunder – vår arkitektur och våra leveranser ska hålla hög kvalitet för att attrahera såväl befintliga som nya kunder.
  • Effektiv verksamhet – vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet så att varje uppdrag kan genomföras till högsta möjliga kvalitetsnivå avseende form, funktion och kostnad.
  • Kompetens och erfarenhetsutbyte – vi vill erbjuda hög kompetens och ser vikten av fortbildning, erfarenhetsutbyte och nätverkande.
  • Kommunikation – vi värderar förtroendefulla relationer och samarbeten samt en god dialog internt och externt. Det ska vara tydligt vilka vi är och vad vi står för.
  • Tillväxt och ekonomi – med stabila ekonomiska förutsättningar ges möjligheter att driva och fullfölja företagets visioner och mål.