Medarbetarnas kompetens, erfarenhet och engagemang är företagets viktigaste resurs och kunskapsinhämtning är en förutsättning för utvecklingen av den.

Utbildningen planeras utifrån utvecklingssamtal med medarbetarna, de pågående och kommande uppdragens innehåll samt behov av allmän uppdatering av kunskap inom företagets verksamhetsområde. Årlig utbildningsbudget ska motsvara ca 5 % av lönekostnaden.

Solna stads Stadsmiljöpris 2012 för Ektorget i Ingenting.