Fokus i verksamheten är ställt på en ekologiskt grundad samverkan mellan estetik och funktion. Företaget tar i sina uppdrag ansvar för utformningen avden yttre miljön både estetiskt och funktionellt såväl som ekologiskt och tekniskt.

Varje enskilt uppdrag betraktas som unikt och skall lösas utifrån sina egna förutsättningar.

Stor vikt läggs på analysskedet för att försäkra att utgångspunkterna för det som ska göras är de rätta och så att de åtgärder som senare föreslås får avsedd effekt.

I ett inledande utredningsskede bearbetas projektets utgångspunkter med skisser inom ett brett spektrum för att för beställare och övriga berörda visa problematik och möjliga utvecklingsvägar på ett tydligt sätt.

I ett fortsatt program- eller projekteringsarbete ägnas stor omsorg åt att de inriktningsbeslut som fattats genomförs i överensstämmelse med alla inblandades förväntningar. I projektets alla skeden eftersträvas därför stor öppenhet och goda relationer med alla inblandade för att försäkra om ett gott kvalitativt slutresultat.

Även om den slutliga produkten är resultatet av en arkitektonisk bearbetning baseras arbetet alltid på de specifika förutsättningar som projektet och platsen erbjuder. Arbetssättet och de kreativa processer företaget tillämpar är i stort sett detsamma för uppdrag i både liten och stor skala.

Vi arbetar också med bl a Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden åt Stockholms stad.